Smještaj

Produžite vaš boravak na Manjači na uređenim mjestima za kamp ili u našim objektima za smještaj.

Porod postojećeg objekta gdje se možete odmoriti i prespavati u izgradnji su i bungalovi, tako da će naši smještajni kapaciteti biti još veći. U našem kampu imamo i uređen prostor za kampovanje u šatorima ili kamp-prikolicama.