Manjača

Manjača je planina koja ulazi u sastav Dinarskog planinskog sistema. Nalazi se oko 25 kilometara južno od Banje Luke, odnosno u sjevernom dijelu Republike Srpske. Nalazi se na području opština Mrkonjić Grad i Banja Luka. Njen najviši vrh se zove Velika Manjača ili Velika Greda i smješten je na visini od 1.239 metara.

Planinu odlikuje kraški teren sa dolomitskim i krečnjačkim stijenama, u kojima se nalazi veliki broj pećina i jama. Ovde se nalazi jedna od najdubljih jama na području Republike Srpske, koja dostiže 302 metra dubine.

Manjaču karakteriše i veliko bogatstvo biljnog i životinjskog svijeta, a okružuju je dvije rijeke: Vrbas (na istoku) i Sana (na zapadu).